هنرمندان بدون مرز


هنرمندان بدون مرز بنیانگذاری در سال ۲۰۰۱ پاریس  – فلسفه آن زدودن مرزها با زبان بدون الفبای هنر

هنرمندان بدون مرز در سال ۲۰۰۱ در پاریس توسط آمنه اسکندری”زهره”هنرمند ایرانی‌ تاسیس شد،این انجمن هنری بین المللی با هنرمندان تمامی کشورها و تمامی شاخه‌های هنری همکاری می‌کند،فلسفه این انجمن هنری زدودن مرزها توسط زبانی بدون الفبا “زبان هنر”است…

با آفرینش جمعی می‌توان به خردی جمعی دست یافت

… مرزها چگونه به وجود آمدند؟

هنرمندان بدون مرز

هنرمندان بدون مرز-©ARTISTES SANS FRONTIERES

ArrowArrow
ArrowArrow
ArrowArrow
Slider